II KONGRES STOMATOLOGA CRNE GORE sa medunarodnim ucešcem , BECICI, 02-04. novembra, 2017. godine
 
 

NASLOVNA STRANA

DOSADAŠNJI KONGRESI

XV KONGRES

KOTIZACIJA

UPUTSTVO AUTORIMA

PROGRAM

SMJEŠTAJ

HOTEL

SPONZORI

DRUŠTVO LJEKARA

KONTAKT


 

THEMES
     
 

 

I KONGRES

Titograd, 1957.

 • Urodene malformacije kuka u Crnoj Gori
 • Parazitarna oboljenja u Crnoj Gori
 • Slobodne teme      

 

   
   

 

II KONGRES

Titograd, 1961.

 • Organizacija zdravstvene sluzbe u Crnoj Gori
 • Tuberkuloza u Crnoj Gori
 • Slobodne teme

 

   
   

 

III KONGRES

Titograd, 1965.

 • Problem urolitizacije u Crnoj Gori
 • Problem neuropsihijatrijske službe u Crnoj Gori
 • Slobodne teme

 

   
   

 

IV KONGRES

Titograd, 1971.

 • Uloga ljekara u ocjeni radne sposobnosti
 • Pijace vode i ishrana stanovništva u Crnoj Gori
 • Slobodne teme

 

   
   

 

V KONGRES

Herceg Novi, 1977.

 • Maligna oboljenja u Crnoj Gori
 • Epilepsija i konvulzivna stanja u Crnoj Gori
 • Slobodne teme

 

   
   

 

VI KONGRES

Becici - Budva, 1981.

 • Organizacija zdravstvene sluzbe u vanrednim uslovima
 • Hitna stanja u medicini
 • Slobodne teme

 

   
   

 

VII KONGRES

Nikšic, 1985.

 • Primarna zdravstvena zaštita u Crnoj Gori
 • Zapaljenski reumatizam
 • Slobodne teme

 

   
   

 

VIII KONGRES

Titograd, 1989.

 • Strategija razvoja zdravstvene sluzbe
  u Crnoj Gori do 2000. godine
 • Kardiovaskularna oboljenja u Crnoj Gori
 • Slobodne teme

 

   
   

 

IX KONGRES

Kotor, 1993.

 • Reorganizacija zdravstvene sluzbe u Crnoj Gori
 • Antibiotska terapija
 • Bilijarna kalkuloza
 • Slobodne teme

 

   
   

 

X KONGRES

CETINJE, 1997.

 • Eticka dvoumljenja u medicini
 • Patologija stanovništva u Crnoj Gori
 • Traumatizam u Crnoj Gori
 • Bolesti zavisnosti
 • Slobodne teme

 

   
   

 

XI KONGRES

HERCEG NOVI, 2001.

 • Mentalno zdravlje - izazov za XXI vijek
 • Sistemske bolesti
 • Slobodne teme

 • Okrugli sto:
 • Maligna oboljenja
 • Ultrazvucna dijagnostika

 

   
   

 

XII KONGRES

ULCINJ, 2005.

 • Uloga izabranog ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Rani razvoj djeteta (preventivna i promotivna uloga ljekara u zaštiti zdravlja djeteta)
 • Rano otkrivanje karcinoma kod zena (dojka i grlic materice)
 • Slobodne teme

 • Okrugli sto:
 • Savremena terapija malignih bolesti
 • Upotreba antibiotika u klinickoj praksi

 

   
   

 

XIII KONGRES

BECICI - BUDVA, 2009.

 • Kardiovaskularne bolesti
 • Maligne bolesti u Crnoj Gori
 • Slobodne teme

 

   
   

 

XIV KONGRES

BECICI - BUDVA, 2013.

 • Transplatacije
 • Reforme zdravstvenog sistema Crne Gore
 • Slobodne teme iz oblasti medicine i stomatologije