MEDICINSKI ZAPISI JE ČASOPIS DRUŠTVA LJEKARA CRNE GORE KOJI IZLAZI OD 1952. GODINE
 
 

NASLOVNA STRANA

PISMO UREDNIKA

ISTORIJAT

UREĐIVAČKI ODBOR

UPUTSTVO SARADNICIMA

DRUŠTVO LJEKARA

KONTAKT


 

INFORMATION
     
 

 

 

Poštovani čitaoci, poštovani saradnici,

 

Uredništvo časopisa Medicinski zapisi kroz decenije publikuje i nastoji da informiše o novinama i napredovanju saznanja iz oblasti medicine, stomatologije, farmacije i srodnih područja. Broj informacija koje pristižu iz ovih oblasti je ogroman i uslovljen je kako kliničkim istraživanjima tako i razvojem tehnologija koje čine mogućim bazična istraživanja do neslućenih razmjera. Napredak nauke dovodi do potpuno novih pogleda u medicinskim naukama, novih, gotovo filozofskih razmatranja patofiziologije odredjenih bolesti.

Aktuelno uredništvo je postavilo za cilj da reafirmiše Medicinske zapise kao prvi i do sada jedini ozbiljan časopis u Crnoj Gori u kome su crnogorski, ali i autori iz regiona i svijeta pozvani da publikuju prava naučna saopštenja, revijalne prikaze, kazuistiku, seminare.

Takođe, želja nam je da probudimo i pobudimo istraživačku radonalost, a time i publikovanje jer "ono što nije napisano kao da nije ni rađeno". Naslanjajući se na svijetlu tradiciju časopisa i ideje osnivača radovaće nas izlazak svakog novog broja uz obećanje da će biti štampani samo radovi koji to i zaslužuju. Na kraju, cilj nam je da razmijenimo saznanja i iskustvo sa kolegama a sve za dobrobit naših pacijenata.

 

Urednik

Prof. dr Slavica Vujisić